Netwerkzorg: zorg deel je samen

Netwerkzorg: zorg deel je samen

In de regio Utrecht willen we zorg en herstel voor mensen met psychische problematiek meer in netwerken organiseren. In een netwerk werken zij samen met hun naasten en betrokken hulpverleners om de gewenste en benodigde zorg te bepalen en vorm te geven. Om de netwerkleden digitaal te verbinden en om veilig met elkaar te communiceren maken we gebruik van het platform OZOVerbindZorg.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Aanmelden cliënt

Aanmelden professional

Inloggen uitklapper, klik om te openen

Inloggen cliënt

Inloggen behandelaar

Netwerk Intake: een herstelondersteunde probleemanalyse uitklapper, klik om te openen

Met de netwerk intake bieden we een methodiek waarmee iedere willekeurige hulpverlener samen met een cliënt een praktische inventarisatie kan maken van wat er nodig is en wie daarvoor nodig zijn. Het verhaal van de cliënt staat hierin centraal. Het gaat niet alleen om symptomen en het onderliggend lijden maar ook om problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. We hopen dat de methode inspireert om naar eigen inzicht te gebruiken. Lees hier meer over de netwerkintake.