Netwerkzorg: zorg deel je samen

Netwerkzorg: zorg deel je samen

In de regio Utrecht willen we zorg en herstel voor mensen met psychische problematiek meer in netwerken organiseren. In een netwerk werken zij samen met hun naasten en betrokken hulpverleners om de gewenste en benodigde zorg te bepalen en vorm te geven. Om de netwerkleden digitaal te verbinden en om veilig met elkaar te communiceren maken we gebruik van het platform OZOVerbindZorg.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Aanmelden cliënt

Aanmelden professional

Inloggen uitklapper, klik om te openen

Inloggen cliënt

Inloggen behandelaar

Netwerk Intake: een herstelondersteunde probleemanalyse uitklapper, klik om te openen

Met de netwerk intake bieden we een methodiek waarmee iedere willekeurige hulpverlener samen met een cliënt een praktische inventarisatie kan maken van wat er nodig is en wie daarvoor nodig zijn. Het verhaal van de cliënt staat hierin centraal. Het gaat niet alleen om symptomen en het onderliggend lijden maar ook om problemen op sociaal-maatschappelijk gebied. We hopen dat de methode inspireert om naar eigen inzicht te gebruiken. Lees hier meer over de netwerkintake.

Persoonlijk netwerk uitklapper, klik om te openen

OZOVerbindzorg is een digitaal platform waar de cliënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk vormt. In één oogopslag is voor iedereen in het netwerk te zien wie er betrokken is bij de persoonlijke hulpverlening. Via OZOVerbindzorg kunnen de cliënt en zijn netwerk eenvoudig en rechtstreeks met elkaar overleggen, informatie uitwisselen en zorg afstemmen. Zo kunnen zij de zorg en ondersteuning sterk verbeteren met regie voor de cliënt en zijn mantelzorgers. Geïnteresseerd in deelname? Kijk dan op de pagina voor cliënt of hulpverlener.

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Aanmelden nieuwsbrief OZO-PSYNET uitklapper, klik om te openen

Aanmelden nieuwsbrief

Contact uitklapper, klik om te openen

Vult u hier uw gegevens in. Meer informatie.

Persoonsgegevens

This website uses cookies

This website uses cookies This website displays videos from, among others, YouTube. Such parties place cookies (third-party cookies). If you do not want these cookies, you can indicate that here. We also place cookies ourselves to improve our site.

Read more about the cookie policy

Agree No, rather not